Prognos

prognos

PROGNOS MET INTEGRALE DIAGNOSE EN THERAPIE (IDT)

PROGNOS is een Computer-Analyse-Systeem voor de gezondheid. Het systeem geeft via doormeting aan welke meridianen verstoringen hebben. Tevens wordt dan zichtbaar waardoor deze verstoringen ontstaan zijn en met welke therapie en middelen te verhelpen zijn . Hierdoor kunnen oorzaken van klachten opgespoord en behandeld worden. Dit geeft een veel meer gerichte aanpak dan alleen symptoombestrijding.

Waarom wij werken met het Integraal Diagnose Therapie systeem?

 • Zeer betrouwbaar in het opsporen van oorzaken van de  klachten.
 • Door het behandelen van de oorzaak een blijvend resultaat op lange termijn.
 • Snel resultaat van de metingen.
 • Effectieve natuurlijke therapie middelen om oorzaken van klachten te behandelen.
 • Overzichtelijke grafieken en diagrammen van de meetresultaten.
 • Het systeem wordt al gedurende 20 jaar in de praktijk gebruikt door zowel NASA, Universiteiten, ziekenhuizen en artsen
 • Behalve therapeutisch ook preventief inzetbaar ter voorkoming van klachten.

OORZAKEN

Het Prognos systeem kan aangeven wat er verstoord is, waardoor dat is gekomen en waarmee dit verholpen kan worden. Het opsporen van de oorzaak leidt tot een effectieve aanpak van de therapie.

Veel voorkomende oorzaken van verstoringen zijn:

 • Bacteriën en bacteroiden
 • Elektrosmog
 • Emoties en psyche
 • Enzymen
 • Erfelijke faktoren
 • Gebit
 • Geopathie
 • Hersenkernen
 • Hormonen
 • Immuunsysteem
 • Katalysatoren
 • Mechanische blokkeringen (wervelkolom)
 • Overgeërfde verstoringen (miasmen)
 • Parasieten
 • Resten van doorgemaakte ziekten
 • Schimmels en sporen
 • Storende littekens
 • Tekorten mineralen
 • Tekorten vetzuren
 • Tekorten vitamines
 • Virussen en viroiden
 • Toxische stoffen

INTEGRALE DEAGNOSE EN THERAPIE

Door middel van 15 verschillende Diagnose-Frequentie-Spectra wordt vastgesteld wat de oorzaak is van een meridiaanstoring.  Dit wordt  in een overzichtelijk diagram weergegeven.

De hoogste groene balk laat zien welke oorzaak als eerste behandeld moet worden.

Gemiddeld en per meridiaan wordt bepaald welke oorzaak invloed heeft en hoeveel.

De Vital-Frequenties stellen per oorzaak vast welk therapiemiddel het beste resultaat geeft.  De meetresultaten zijn direct zichtbaar weergegeven in een grafiek en diagram.

WAT DOET EEN METING MET INTEGRALE DIAGNOSE EN THERAPIE?

Allereerst wordt er een basis- en een provocatiemeting uitgevoerd. Aan de hand van deze twee metingen wordt zichtbaar welke meridianen een disbalans hebben.

Daarna voert de Prognos met het IDT systeem 15 meetreeksen uit met de 15 Diagnose-Frequentie- Spectra. Dit gebeurd door meting op  alle 24 meridiaan begin- en eindpunten. Dit neemt 15 minuten in beslag.

Door middel van 105 effectieve Therapie-Frequentie-Spectra wordt bepaald met welk specifiek middel de aanwezige oorzaak doeltreffend bestreden kan worden. Deze 105 Therapie- Frequentie-Spectra bestaan uit Pervital druppels of Nutramin orthomoleculaire middelen (capsules, tabletten en poeders)

WAT ALS WE ALLE METINGEN UITGEVOERD HEBBEN?

De volledige meetprocedure neemt een half uur in beslag en de verkorte vorm 10 minuten.

Na de meting krijgt u een uitgebreid  therapie-advies mee op papier. De producten die   u eventueel nodig heeft voor de therapie  zijn in onze praktijk aanwezig.

Na een aantal weken komt u terug voor een nieuwe meting om het resultaat van de therapie te controleren. In een aantal behandelingen zullen de belangrijkste oorzaken en blokkeringen zijn verholpen.

PRIJSLIJST MASSAGE
 Consult & behandeling (45 min.) € 80,-
Vervolgbehandeling (30 min.) € 60,-